gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Vitajte

gallery/ratkova_cernok_1

na našej stránke,ktorá je pripravovaná s myšlienkou zjednotenia síl pri hľadaní
a napĺňaní požiadaviek na ochranu a využitie historického dedičstva, lepší verejný život, kvalitnejšie životné prostredie v obci Ratková
a s ktorou prišla skupina našich spoluobčanov z občianskeho združenia “Naša Ratková”

Impressum:

Občianske združenie Naša Ratková
je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky
dňa 28.10.2005 .číslo registrácie: VVS/1-900/90-26770 IČO: 42001455
Bežný účet v Poštovej Banke , číslo účtu:. 20270411/6500
Poštová adresa: Občianske združenie “Naša Ratková”. Ratková 982 65

Orgány OZ:

Orgány združenia
Činnosť združenia usmerňuje trojčlenná správna rada. zvolená na valnom zhromaždení dňa
Predseda : Marcel Poprocký
Podpredseda: Ing. Daniel Böhm
Člen správnej rady: Alica Ogurčáková

Špeciálne zdroje

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Milí členovia,
pozývame Vás na stretnutie členov, rodinných príslušníkov a rodákov či sympatizantov
ktorým je Ratková blízka a ktorí ju naďalej nosia v srdci. Stretnutie sa bude konať
17.augusta 2019 o 10 hodine v Ratkovej v priestoroch sídla občianskeho združenia.

 

Pozvanka na stretnutie_navratka_2019

 

Organizácia a príprava nášho stretnutia si vyžaduje finančné prostriedky predbežne určené vo výške 10.- € na účastníka a preto sa na Vás spoliehame, že predovšetkým potvrdíte svoju

účasť zaslaním návratky najneskôr v termíne do 15.júna 2019