Vitajte na našej stránke, ktorá je pripravovaná s myšlienkou zjednotenia síl pri hľadaní a napĺňaní požiadaviek na ochranu a využitie historického dedičstva, lepší verejný život, kvalitnejšie životné prostredie v obci Ratková a s ktorou prišla skupina našich spoluobčanov z občianskeho združenia “Naša Ratková”.

gallery/ratkova_cernok_3
Naše CIELE

Podpora a rozvoj komunitného života v obci Ratková v oblasti kultúry,
vzdelania, športu a cestovného ruchu
Skvalitnenie života občanov a návštevníkov obce a podiel na dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja,
o Rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti
Organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorazových, propagujúcich a prezentujúcich záujmové územie doma i v zahraničí
Ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt
Práca s deťmi a mládežou
Skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia
Sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení

Medzinárodná spolupráca

Mentoring v oblasti práce so sociálne znevýhodnenenou mládežou.
 

gallery/ratkova_cernok_1
https://images.vexels.com/media/users/3/141329/isolated/preview/35dc0093417a545e8812c98fd31a98df-telephone-round-icon-1-by-vexels

Orgány združenia
Činnosť združenia usmerňuje trojčlenná správna rada zvolená na valnom zhromaždení dňa 17.08.2015
Predseda : Marcel Poprocký
Tajomník: Ing. Daniel Böhm
Člen správnej rady: Alica Ogurčáková

počet členov je 26

 

Občianske združenie Naša Ratková je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky
dňa 28.10.2005 .číslo registrácie: VVS/1-900/90-26770 IČO: 42001455
Bežný účet v Poštovej Banke , číslo účtu:. 20270411/6500
Poštová adresa: Občianske združenie “Naša Ratková”. Ratková 982 65

info@nasaratkova.sk

tel: +421 905 508 437

gallery/facebook-icon

Darujte nám 2% z vašich daní

Pre postup na poukázanie 2% (3%) nás prosím kontaktujte na

tel: +421 905 508 437.

gallery/2percenta_z_dani

Ďakujeme!