Revitalizácia areálu škôlky

Rekonštrukcia strechy sídla OZ

Rekonštrukcia strechy sídla OZ 2