gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Vitajte

gallery/ratkova_cernok_1

na našej stránke,ktorá je pripravovaná s myšlienkou zjednotenia síl pri hľadaní
a napĺňaní požiadaviek na ochranu a využitie historického dedičstva, lepší verejný život, kvalitnejšie životné prostredie v obci Ratková
a s ktorou prišla skupina našich spoluobčanov z občianskeho združenia “Naša Ratková”

Impressum:

Občianske združenie Naša Ratková
je registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky
dňa 28.10.2005 .číslo registrácie: VVS/1-900/90-26770 IČO: 42001455
Bežný účet v Poštovej Banke , číslo účtu:. 20270411/6500
Poštová adresa: Občianske združenie “Naša Ratková”. Ratková 982 65

Orgány OZ:

Orgány združenia
Činnosť združenia usmerňuje trojčlenná správna rada. zvolená na valnom zhromaždení dňa
Predseda : Marcel Poprocký
Podpredseda: Ing. Daniel Böhm
Člen správnej rady: Alica Ogurčáková

 

Pozvánka_Valné_zhromaždenie_Marec_2020

Špeciálne zdroje

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Prehľad darcov

 

občianske združenie Naša Ratková realizuje v roku 2019  I. etapu rekonštrukcie ev.fary v Ratkovej na ktorú získalo grant min.kultúry vo výške 25 000.- € na dofinancovanie opravy strechy však časť finančných prostriedkov (cca 6000.-€) chýba a tak sme sa rozhodli osloviť (pozri príloha) našich priaznivcov a známych..

 

 

Verím, že prispejete a nájdete ešte aj ďalších, ktorí sa rozhodnú prispieť tiež