gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Ľudo Lašán (2.8.1909 Ratková - 18.1.1994 Bratislava) - pedagóg, publicista, básnik a kultúrno-osvetový pracovník.

 

 

 

 

Po ukončení meštianskej školy v Jelšave študoval na Učiteľskom ústave v Lučenci. Prvou jeho učiteľskou stanicou sa stala Hnúšťa. V roku 1936 odišiel do Rimavskej Soboty, neskôr do rodnej Ratkovej, kde sa stal riaditeľom Meštianskej školy. Na svojich pôsobiskách sa zaujímal o kultúrne dianie a všestranne podporoval a organizoval rôzne kultúrno-osvetové aktivity. Od roku 1951 pôsobil v redakcii Učiteľských novín v Bratislave. Popri redaktorskej práci vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Trnave, kde po skončení v roku 1956 pracoval ako odborný asistent na katedre dejín. Odtiaľ prešiel na Pedagogickú fakultu v Trnave, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. V roku 1968 obhájil vedeckú hodnosť CSc., v roku 1969 získal akademickú hodnosť PhDr. a v roku 1972 sa habilitoval na docenta čsl. dejín. Bol aj publikačne činný, jeho správy, recenzie, články i náladové a osobné básne vychádzali v Národných novinách, v Národnom fronte, v týždenníkoch Gemer-Malohont, Obzor Gemera a inde. Zostavil a vlastným nákladom vydal brožúru Z kultúrnej borby jubilujúcej štátnej slovenskej meštianskej školy v Ratkovej za 10 rokov svojho požehnaného účinkovania 1933-1943 (1943, 57 s.). Pre chystanú monografiu Gemera spracoval dejiny gemerských meštianskych škôl v rokoch 1919-1945 a dejiny rimavskosobotského, rožňavského a revúckeho gymnázia a obchodnej školy v Dobšinej. Vydal zbierky básní Kontúry Rudohoria (1933), Poblúdené dni (1943) a Plody času (1980). Ako spoluautor (s J. Albertym) vydal publikáciu Gemer a revolučné roky meruôsme (1948) a ako autor a zostavovateľ aj monografie Trnavský okres 1945-1965 (1966), Mesto Trnava a jeho samospráva v r. 1918 až 1938 (1969), Župa bratislavská a činnosť župného zastupiteľstva 1919 až 1928. Mal účasť aj na tvorbe viacerých celoštátných učebníc dejepisu.

gallery/lasan_l