gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Podpora a rozvoj komunitného života v obci Ratková v oblasti kultúry,
vzdelania, športu a cestovného ruchu
Skvalitnenie života občanov a návštevníkov obce a podiel na dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja,
o Rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti
Organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorazových k propagujúcich a prezentujúcich záujmové územie doma i v zahraničí
Ochrana tradícií, kultúrnych hnuteľných a nehnuteľných pamiatok, historických a duchovných hodnôt
Práca s deťmi a mládežou
Skrášľovanie a zviditeľňovanie obce, jej propagácia
Sprostredkovanie výmeny informácií a prenosu skúseností z iných občianskych združení.Tu vložte svoj text