gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

História vzniku Občianskeho združenia „Naša Ratková“

 


  Kde bolo tam bolo; ale kedysi naozaj bolo jedno mestečko široko-ďaleko známe svojimi remeslami, ktoré žilo a dýchalo rušným spoločenským životom. Občania boli hrdí na svoju povesť vo svete, na významných rodákov, a na zručných majstrov remeselníkov. Svojským humorom v charakteristickom nárečí si ľudia láskavým spôsobom zľahčovali každodenné starosti. V tých časoch „byť z Ratkovej“ niečo aj znamenalo. Žiaľ, dnes tieto „zlaté časy“ sú len nostalgickou spomienkou na slávnu minulosť mestečka Ratková.

  Kde sa vzala tu sa vzala; najprv myšlienka a potom aj odvaha v hlavách niekoľkých nadšencov založiť občianske združenie, ktorého cieľom je revitalizácia spoločenského a hospodárskeho života obce a blízkeho okolia, ako aj morálna podpora úsiliu vedenia obce nenechať chátrať dedičstvo našich predkov.
Aj keď dnes je doba iná, staré veci a udalosti sú uchovávané už len v našej pamäti, je tu „niečo“, ako výzva, ktorá omína svedomie našej generácie, či už na širokom „pläcu“, alebo v úzkych spoločných dvoroch chátrajúcich domov. Často nás to „niečo“ osloví už len na cintoríne pri hroboch blízkych, ktorí prežili svoj život v Ratkovej, statočne pracovali, kým nespočinuli v rodnej zemi.
To boli úvahy a spomienky, ktoré stáli pri zrode občianskeho združenia „NAŠA RATKOVÁ“.
Ustanovujúce zasadnutie OZ “NAŠA RATKOVÁ“ sa konalo dňa 5.11.2005 na Obecnom úrade v Ratkovej.

  Obetavú organizátorskú prácu preukázali pri presvedčovaní občanov o správnosti myšlienky založiť OZ členovia prípravného výboru: Ida Bradovková - Miklušičáková, Eva Petrášová, Daniel Janšo a Daniel Böhm. Vypracovali stanovy a vybavili registráciu Občianskeho združenia na ministerstve vnútra.


Boli stanovené dlhodobé ciele a aktivity občianskeho združenia:


Skvalitniť každodenný život občanov Ratkovej a Repíšť, riešiť problémy v spolupráci s obecným úradom.
Zachovať, zveľadiť a zabezpečiť využitie cirkevných a iných historických objektov v obci a v blízkom okolí.
Vytvárať podmienky pre obnovu spoločenského života.
Organizovať pravidelné stretnutia rodákov, krajanov, občanov a sympatizantov.
Sprístupniť občanom Ratkovej čerpanie prostriedkov z verejných fondov na obnovu historických objektov.
Propagovať obec, jej tradície, historické dedičstvo a činnosť občianskeho združenia.Občianske združenie „Naša Ratková“ je združením fyzických a právnických osôb za účelom záchrany a zveľadenia historických a spoločenských hodnôt obce. Hlavným cieľom činnosti Občianskeho združenia je podporiť úsilie obecného zastupiteľstva pri skvalitňovaní životných podmienok obyvateľstva v Ratkovej a v Repištiach.