gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

LEN TAK MIMOCHODOM.
(Spomínanie na Ratkovú)Kedˇsom stál so sestrou Jolkou a synom Ladislavom medzi účastníkmi III letného stretnutia rodákov a sympatizantov konaného pod názvom „U nás doma v Ratkovej“ 7.augusta 2010 na kostolnom nádvorí pri pomníku Daniela Bacháta počas slávnostného prejavu a spevu hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“, preleteli mi mysľou neodbytné spomienky na stavbu pomníka D. Bachátovi.
Neubránil som sa obrazu-predstave, ako sa v lete 1940 realizovala stavba pomníka, ktorú uskutočnil ratkovský murársky majster – môj otec, Ladislav Bobák, s dvomi žiakmi z meštianky, so synom Lacom a jeho kamarátom Julom Volákom. Obaja mu robili pomocných robotníkov „šichtníkov“. Občas pánu majstrovi v jeho práci aj prekážali. Pomník sa totiž tvoril in situ, podľa predstáv autora myšlienky, vtedajšieho riaditeľa meštianky Ľudovíta Lašána, ktorí s mojim otcom tvar pomníka postupne formovali. Zachovala sa fotografia záverečnej fázy dostavby pomníka, na ktorej pózujú traja manuálni tvorcovia diela: môj otec ja a Julo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Myslim, že to fotografoval Ľudo Lašán. Čas beží neúprosne. Zo štyroch realizátorov stavby pomníka dnes žijem len ja spomínajúci

 

 

 
  Laco Bobák, Košice 30.08.2010.

gallery/laci_baci_pri_pomniku_
gallery/bobak_mini