gallery/logo_oznr

OZ Naša Ratková

Náš kraj, naše srdce...

Občianske združenie „NAŠA RATKOVÁ"

je združením fyzických a právnických osôb za účelom záchrany a zveľadenia historických a spoločenských hodnôt obce.
Hlavným cieľom činnosti Občianskeho združenia je podporiť úsilie obecného zastupiteľstva pri skvalitňovaní životných podmienok obyvateľstva v Ratkovej a v Repištiach.
Združenie je samostatnou právnickou osobou s regionálnou pôsobnosťou a vyvíja svoju činnosť v rámci predmetu činnosti stanoveného stanovami